Follow us on
Search
Or combine different search criteria.

Highlights

[WEBINER SERİSİ] Ev Sahibi Topluluklarda İş, Girişimcilik ve Özel Sektör Katılımı: COVID-19 krizine uyum sağlama

 • Starts: May 27, 2020
 • Ends: May 27, 2020
 • Location: Virtual
 • By: CMI & WB with AFD, in collaboration with CGAP, GIZ, ILO, UCLG-MEWA, WALD, UN-Habitat, UNHCR
   
 • Akdeniz Ev Sahibi Belediyeler Öğrenim Ağı
  Eğitim Web Semineri Serisi
  "Ev Sahibi Topluluklarda İş, Girişimcilik ve Özel Sektör Katılımı: COVID-19 krizine uyum sağlama”

   

   

  Bağlam

  Devam etmekte olan COVID-19 küresel salgını, mültecilere ev sahipliği yapmanın var olan güçlüklerine yenisini ekliyor. Dünyada genelindeki ülkeler, virüsün yayılmasını kontrol altına almak için yurtiçinde ve yurtdışında hareket kısıtlamaları getirirken, kendi özel sektörleri ise küresel tedarik zincirlerindeki bozulma ve ürünlerine olan talebin azalması karşısında sorunlarla boğuşuyor. Pandemi için çok ihtiyaç duyulan hükümet müdahaleleri ve tedbirleri, dünya ekonomisi üzerinde önemli yayılma etkilerine sahip olmakla birlikte, özellikle zorla yerinden edilme ve çatışma nedeniyle nüfus artışıyla mücadele eden bölgelerdeki merkezi ve yerel yetkililer, çalışanlar ve işverenler üzerinde baskı yaratmaktadır.

   

  Belediyeler yerlerinden edilmiş ve kırılgan/korunmasız durumdaki yerel nüfusları destekleyecek politikaların uygulanmasında ön safta yer almaktadır ve şimdi pandeminin yayılmasından dolayı üzerlerindeki baskı artmıştır. Büyük ve küçük belediyeler, COVID-19'un hükümet önlemleri doğrultusunda yayılmasına karşı koymak için günlük faaliyetlerini ve geliştirme projelerini durdurmak zorunda kaldı. Bu bağlamda, korunmasız yerel ve yerlerinden edilmiş nüfusların ekonomik ve sosyal olarak içerilmesi ve onlara ait özel sektörlerin toparlanması konusunda öngörülemeyen yeni zorluklar ortaya çıkmaktadır. Yerel makamların bu konuda en önemli rolü oynadıkları göz önüne alınırsa, belediye personeli ve seçilmiş temsilcilerin, mültecilerin ve korunmasız yerlilerin iş ve girişimcilik fırsatlarının yanı sıra özel sektör ortaklıkları yoluyla finansal katılımını nasıl kolaylaştırabilecekleri konusunda farkındalık ve bilgilerinin arttırılması, yerel makamların uzun süren, bu krizin sonrasında oynayabileceği pozitif rolün önünü açmak için çok önemlidir.  

   

  Akdeniz Ev Sahibi Belediyeler Öğrenme Ağı (HMLN)'nın 4. Yıllık Eş Düzeyler Arası Öğrenme Çalıştayına hazırlık için, 3 oturumdan oluşan teknik online ğitim (webiner) serisi ile merkezi ve yerel makamların temsilcilerine ve geliştirme ortaklarına mevcut deneyimlerden öğrenme fırsatı ve zorla yerinden edilme ile karakterize bağlamlarda özel sektör katılımını güçlendirmek için aktif işbirliği fırsatları sağlanması amaçlanmaktadır. Webiner boyunca işlenecek çok boyutlu konular kadınların ve yerinden edilmiş nüfusların (mülteciler, yerinden edilmiş kişiler, memleketine dönenler) yerel işletme geliştirmeye katkıları ve COVID-19 salgınının yeni bağlamı olacaktır.

   

  Bu Eğitim Web Semineri Serisi, Akdeniz Entegrasyon Merkezi (CMI) ve Dünya Bankası Grubu tarafından Agence Française du Développement (AFD), Yoksullara Yardım için Danışma Grubu (CGAP), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Birleşik Şehirler Yerel Yönetimler - Orta Doğu Batı Asya (UCLG-MEWA), Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi (WALD), BM Habitat, UNHCR ile işbirliği halinde düzenlenmektedir.

   

  Amaç ve Etkinlikler

  HMLN üyelerinin ifade edilen ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına yanıt olarak, bu online eğitim etkinliği serisi, zorla yerinden edilme sorunları ile uğraşan bölgelerde COVID-19 krizi sonrasında özel sektörü toparlamak amacıyla iş ve girişimcilik fırsatları yaratmak ve daha iyi bir yerel ekonomik ortam sağlamak için yerel özel sektör odaklı çözümleri teşvik etmeye odaklanacaktır. Şunları amaçlayacaktır:

  • 4. Yıllık Eşdüzeyler Arası Öğrenme Çalıştayı'nın ertelenmesi doğrultusunda HMLN üyeleri, ortakları ve uzmanları arasındaki çalışmaların ivmesini korumak ve etkinliğe hazırlığın teknik temelini oluşturmak;
  • COVID-19 kriziyle baş etmede yerel topluluğun özel sektörünü toparlayarak/yeniden canlandırarak ve uzun vadeli yerel ekonomiyi güçlendirerek, yerel makamları desteklemek için yerel müdahale deneyimlerini ve mevcut analizleri paylaşmak;
  • Pandeminin yol açtığı yeni küresel ekonomik zorluklar ışında ve teknik sunumlar ile iyi uygulamaları göstermek yoluyla yerel ve merkezi hükümet temsilcilerinin zorla yerinden edilme bağlamında özel sektör katılımı ve mülteci girişimciliği hakkındaki bilgilerini derinleştirmek;
  • Açık tartışmalar ve pratik alıştırmalar yoluyla eşdüzeyler arası çözüm odaklı tartışmalar başlatmak.

  .

  Bu çevrimiçi etkinlik serisi teknik sunumlardan, tecrübe paylaşımından ve ardından gelen açık tartışmalardan oluşacaktır. Ayrıca belirli bir ölçüde tüm katılımcıları içeren bireysel egzersizlerle katılımı teşvik eden etkinlikler olacaktır: katılımcıların etkinliğe aktif katılımı beklenmektedir. Bu sanal etkinlikteki tartışmalarının çıktısı, HMLN'nin önümüzdeki 4. Yıllık Eşdüzeyler Arası Öğrenme Çalıştayı'nın gündeminin geliştirilmesine olacak sağlayacaktır ve yüz yüze tartışmanın temelini oluşturacaktır.

   

  Söz konusu seri, şu şekilde 3 web seminerinden oluşacaktır:

   

  Arapça, İngilizce ve Türkçe dillerinde simültane tercüme hizmeti sunulacaktır.

  Her bir oturuma ilişkin daha fazla bilgi ve ayrıntılı gündem ile konsept notu aşağıda sunulmuştur.

   

  Çalıştay katılımı ve lojistik

  Serinin üç webinerine başarıyla katılan katılımcılara sertifika verilecektir.

  Bu Webiner (Web semineri) serisi, HMLN ve ortaklarının yanı sıra, önceden kayıt yaptırmış olmaları şartıyla halka açıktır.

   

  Bu webiner serisine katılım yüz yüze 4. Yıllık Eş Düzeyler Arası Öğrenme Çalıştayına katılmak için rekabete dayalı olarak seçilmiş olan HMLN temsilcileri için zorunlu bir gerekliliktir.

  Bu webiner serisine katılmak isterseniz, lütfen kaydolmak için buraya tıklayın. Bağlantı detayları kayıtlı katılımcılarla paylaşılacaktır.

   

  Üç online etkinliğe katılım, online bağlantı aracılığıyla gerçekleştirilerek, katılımcıların elektronik bir cihazdan (bilgisayar veya akıllı telefon) sabit internet bağlantısıyla bağlanmasına imkan tanınacaktır (kulaklık kullanılması önemle tavsiye edilir). Bir sohbet işlevi aracılığıyla canlı etkileşimler de mümkün olacaktır.

   

  Oturum ve konuşmacılar

  İlk Webiner: Yerli halk ve mülteciler için istihdam ve girişimciliğin desteklenmesi: ev sahibi yerel makamlar için COVID-19 krizinden kaynaklanan yeni zorluklar- Bölüm 1: 27 Mayıs 2020, 14.30 CET Türkiye Saati

   

  İkinci Webiner: Yerli halk ve mülteciler için istihdam ve girişimciliğin desteklenmesi: ev sahibi yerel makamlar için COVID-19 krizinden kaynaklanan yeni zorluklar- Bölüm 2: 17 Haziran 2020, 14.30 Türkiye Saati

   

  Üçüncü Webiner: Ev Sahibi Topluluklarda Özel Sektör Katılımı: COVID-19 krizine uyum sağlama: 8 Temmuz 2020, 14.30 Türkiye Saati

   

  Kaynaklar

  Eğitim Web Semineri Serisi Konsept Notu (İngilizce, Arapça, Türkçe)