Follow us on
Search
Or combine different search criteria.

Highlights

[HMLN Web Semineri] Mülteci ve ev sahibi topluluklar için Erken Çocukluk Bakımı ve Eğitimi - Ürdün, Lübnan ve Türkiye'den örnekler

 • Starts: Dec 10, 2020
 • Ends: Dec 10, 2020
 • Location: Virtual
 • By: Center for Mediterranean Integration and World Bank
   
 • Resmin tamamını görmek için buraya tıklayın.

   

  Bağlam

  Erken Dönem Çocukluk Gelişimi, zorunlu yerinden edilme bağlamında risk altındayken, COVID-19 krizi ve sosyal mesafe önlemleri mülteciler ve savunmasız çocuklar için ek engeller teşkil etmektedir. Doğumdan sekiz yaşına kadar olan dönem, çocukların çevreden ve onları çevreleyen insanlardan oldukça etkilendiği, beyin gelişiminin zirvede olduğu, dikkat çekici bir büyüme dönemidir. Bu süreç özellikle dezavantajlı çocuklar için risk altındadır ve Erken Çocukluk Bakımı ve Eğitimi (EÇBE), ailedeki dezavantajların telafi edilmesinde ve eğitim eşitsizlikleriyle mücadelede önemli bir rol oynamaktadır. Doğu Akdeniz'de, 0-5 yaş arası Suriyeli mülteci çocukların çoğu erken dönem çocukluk gelişimi hizmetlerine erişim imkânına sahip değildir ve yoksulluk, ulaşım sorunları ve dil engeli gibi faktörler nedeniyle okul öncesi eğitimi kaçırma riski en yüksek olanlardır. Dahası, çoğu okul ve eğitim merkezi COVID-19 salgını nedeniyle kapanmıştır ve erken çocukluk eğitimi ve bakımı için tüm sorumluluğu hâlihazırda tehlikeli koşullarda yaşayan ailelere bırakmıştır. COVID-19'un eğitim ve çocukların gelişimi üzerindeki uzun vadeli etkileri henüz belirlenmemiş olsa da, EÇBE'ye öncelik verilmesi ve COVID-19 iyileşme planlamasında uygun şekilde ilgi gösterilmesi gerektiği açıktır.

   

  Kaliteli EÇBE sistemleri, çocukların beyin gelişimini desteklemenin ve onları okula hazırlamanın yanı sıra sosyal uyumu geliştirmeye ve çocuk bakımı profesyonelleri için iş yaratmaya yardımcı olabilir. Merkezi hükümetler çoğunlukla birinci sınıftan başlayarak örgün eğitimle ilgilendiğinden, EÇBE tesisleri (örneğin kreşler, anaokulları vb.) genellikle özel sektör ve STK'larla ortaklığın sonucudur ve ayrıca çocuk bakımı profesyonelleri için işler yaratarak yerel ekonominin gelişimini destekleyebilir.  Savunmasız ve yoksul ailelere teşvikler verildiğinde, çocukların örgün veya yaygın EÇBE sistemlerine dahil edilmesi, kadınların çocuk bakımı sorumluluklarını azaltarak işgücü piyasasına erişimlerini artırmalarına olanak tanır. EÇBE, ayrıca öğrenme güçlüklerini azaltarak, sosyal katılımı teşvik ederek ve çocukluk çağı travmasının neden olduğu psiko-sosyal hasarı azaltarak, çatışma ve zorla yerinden edilmeden olumsuz etkilenenler dahil olmak üzere dezavantajlı çocukların yaşam sürecini önemli ölçüde iyileştirebilir.

   

   

  Gerekçe

   

  Mülteci ve savunmasız çocukların resmi ve resmi olmayan EÇBE sistemlerine dahil edilmesi, hem merkezi hem de yerel yönetimlerin desteğinin yanı sıra STK'lar ve özel sektör ile işbirliklerinden faydalanacaktır. Bununla birlikte, yerel yetkililer, kapsayıcı EÇBE sistemlerini uygulama ve desteklemede temel zorluklarla karşı karşıyadır; bunlardan biri, erken çocukluk eğitiminin ana görev tanımlarına dahil edilmemesi ve genellikle EÇBE sistemlerini iyileştirmek için gerekli kaynaklardan ve teknik becerilerden yoksun olmalarıdır. Bunun yanı sıra, yerel kamu hizmeti sağlayıcıları olarak günlük görevlerini yerine getirmede hâlihazırda zor durumdalar. COVID-19 salgını, yerel yetkililer üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

   

  Yerel yetkililerin mültecilere ev sahipliği yapmaktan kaynaklanan zorluklara karşı güçlü durmasını desteklemek için, 2016 yılından bu yana Akdeniz Entegrasyonu Merkezi (CMI), Akdeniz Ev Sahibi Belediyeler Öğrenme Ağı'nı (HMLN) yönetmektedir. 2016'dan bu yana, Akdeniz Entegrasyon Merkezi (CMI), Orta Doğu ve Türkiye'de mültecilere ev sahipliği yapan yerel yönetimler için eşler düzeyler arası öğrenme, eğitim ve işbirliği platformu sağlayan ve düzenli yüz yüze çalıştaylar, eğitimler, online tartışmalar ve mültecilere ev sahipliği yapan yerel yönetimlerin uygulama deneyimlerinin düzenli zaman aralıklarıyla öğrenilmesi yoluyla ev sahibi toplulukların ve mültecilerin ortak refahını sağlama kapasitelerini geliştirmeye katkıda bulunan Akdeniz Ev Sahibi Belediyeler Öğrenme Ağı'nı (HMLN) yönetmektedir.

   

  EÇBE, CMI ortaklarından gelen taleplere ve özellikle zorunlu yerinden edilme ortamlarında EÇBE'nin öneminin kabul edilmesine dayanarak HMLN faaliyetlerinde yeni bir odak teması olmuştur. Bu web semineri, bu bağlamda konuyla ilgili ilk CMI-Dünya Bankası etkinliği olacaktır.

   

  Amaçlar

  Bu web semineri, zorla yerinden edilme bağlamlarında EÇBE'nin temel ihtiyaçlarını ve zorluklarını ele alacaktır ve yerel çocuklara ve zorla yerinden edilmiş çocuklara kaliteli EÇBE sağlamak için MENA'daki (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) merkezi ve yerel yetkililerin çözümlerine değinecektir. Web seminerinde, kalkınma ortakları ve meslektaşları, sivil toplum, özel sektör aktörleri ve bu konuda çalışan yerel yönetimler arasında bir görüşme başlatılacaktır.

  Bu web seminerinin amaçları şunlardır:

  • Ürdün, Lübnan ve Türkiye'de geliştirilmekte olan mevcut EÇBE stratejilerini ve politikalarını, zorla yerinden edilmiş çocukların ihtiyaçlarını ele alırken kamu yetkililerinin karşılaştığı başlıca zorlukları ve COVID-19 pandemisinden kaynaklanan yeni zorlukları tanıtmak;
  • Yerel yönetimler, STK'lar, özel sektörün bire bir yaşadığı örnekleri dinlemek ve kaliteli EÇBE'yi zorla yerinden edilmiş çocuklara yaymak için yenilikçi çözümler ve en iyi uygulamaları öne çıkarmak;
  • Mültecilere ve diğer yerinden edilmiş nüfuslara ev sahipliği yapan Orta Doğu ülkelerinde EÇBE sistemlerini geliştirmek için kamu görevlilerinin öğrenmesi ve kapasite geliştirmesi için programa dayalı yeni bir yol haritasının geliştirilmesine katkıda bulunmak.

   

  Hedef kitle ve etkinliğe katılım

  Web semineri yerel yönetimlerin temsilcilerini, HMLN üyelerini, CMI ortak kuruluşlarını, yerel kuruluşların temsilcilerini ve EÇBE konusu üzerinde çalışan Uluslararası STK'ları hedefleyecektir. Katılımcıların sabit bir internet bağlantısıyla doğrudan bilgisayarlarından veya akıllı telefonlarından bağlanarak etkileşimde bulunmalarına olanak tanıyan, konu üzerine seçilmiş sunumlardan ve ardından gelen soru-cevap bölümünden oluşacaktır.

   

  Bu web semineri serisine katılmak isterseniz, kaydolmak için lütfen buraya tıklayın.

   

  Arapça, İngilizce ve Türkçe dillerinde simültane tercüme hizmeti sağlanacaktır.

   

  Kaynaklar

  Gündem ve Kavram Notu

  Konuşmacıların Sunumu

  Etkinliğin özeti [Çok yakında]