Follow us on
Search
Or combine different search criteria.

Highlights

[EĞİTİM SERİLERİ]"Yerel halk ve mülteciler için istihdam ve girişimciliğin desteklenmesi: ev sahibi yerel makamlar için COVID-19 krizinden kaynaklanan yeni zorluklar- Bölüm 2

 • Starts: Jun 17, 2020
 • Ends: Jun 17, 2020
 • Location: Virtual
 • By: CMI, WB in collaboration with AFD, CGAP, GIZ, ILO, UCLG-MEWA, WALD, UN-Habitat, UNHCR
   
 • Akdeniz Ev Sahibi Belediyeler Öğrenim Ağı

  Online Eğitim Çalıştayı Serisi - Çalıştay 2

   "Yerel halk ve mülteciler için istihdam ve girişimciliğin desteklenmesi: ev sahibi yerel makamlar için COVID-19 krizinden kaynaklanan yeni zorluklar- Bölüm 2:"

   

   

  Bağlam

  Bu, “Ev Sahibi Topluluklarda İş, Girişimcilik ve Özel Sektör Katılımı: COVID-19 krizine uyum sağlama" konulu Eğitim Serisinin ikinci Online Çalıştayıdır.  

   

  Akdeniz Ev Sahibi Belediyeler Öğrenim Ağı'nın (HMLN) bu çevrimiçi eğitim etkinliği serisi yerel ve zorla yerinden edilmiş topluluklar için iş ve girişimcilik fırsatları yaratmak amacıyla özel sektöre dayalı çözümleri teşvik etmeye odaklanmaktadır. Yerel makamların/otoritelerin daha iyi bir yerel ekonomik ortam sağlamadaki kilit rolünü ve Covid-19 krizine yanıt verme ve iyileştirme çabalarını keşfetmektedir.

  Bu online çalıştay serisine katılmak isterseniz, lütfen kaydolmak için buraya tıklayın. Bağlantı detayları kayıtlı katılımcılarla paylaşılacaktır.

   

  Online Çalıştay serisine hâlihazırda kaydolmuşsanız ve 27 Mayıs tarihindeki ilk etkinliğe katılmışsanız, tekrar kaydolmanıza gerek yoktur: bağlantı ayrıntıları size doğrudan gönderilecektir.

   

  Bu Eğitim Çalıştayı Serisi, Akdeniz Entegrasyon Merkezi (CMI) ve Dünya Bankası Grubu tarafından Agence Française du Développement (AFD), Yoksullara Yardım için Danışma Grubu (CGAP), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Birleşik Şehirler Yerel Yönetimler - Orta Doğu Batı Asya (UCLG-MEWA), Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi (WALD), BM Habitat, UNHCR ile işbirliği halinde düzenlenmektedir.

   

  Oturum ve konuşmacılar

  Bu oturumda:

   

  Ev sahibi yerel makamlar açısından COVID-19: yerel ihtiyaçlar ve müdahaleler

   

  Lady Manoukian Habchy, Kentsel Yönetim ve Kapasite Geliştirme Dairesi Başkanı, BM-Habitat Lübnan

   

   

  Lady, Kentsel Yönetim ve Kapasite Geliştirme Dairesi Başkanı, BM-Habitat Lübnan Farklı uluslararası kuruluşlarda çalışarak edindiği 15 yıllık deneyimle, Lady kapasite geliştirme ve topluluk geliştirme alanlarında uzmanlık kazandı.  Habitat'a katılmadan önce, Genç Erkekler Hristiyan Derneği'nde (YMCA) bir departman olan Uluslararası Yönetim ve Eğitim Enstitüsü'nün Proje Yöneticisi idi ve STK'ların/Toplum Temelli Örgütlerin (ing. CBO) ve özel sektör kuruluşlarının kapasitesinin eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulması yoluyla güçlendirilmesinden sorumlu olmuştur.

   

  Lady USEK Üniversitesi'nde İşletme lisans derecesi, Lübnan Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde lisans derecesi ve Arap Açık Üniversitesi'nde Denetleme ve Değerlendirme alanında Yüksek Lisans derecesi yapmıştır.  Kendisi, Raporlama teknikleri, Proje Yönetimi, Proje, Liderlik ve İletişim Becerileri, Zaman Yönetimi, stratejik planlama ve diğer ilgili alanlarda belgeli bir eğitmendir. Lady ayrıca engelli kişilerin toplumdaki rolünü destekleyen "İnanç ve Işık" (ing. "Faith and Light" Haraketinin bir üyesidir.

   

  Nida Hussein, Yüksek Mühendisler Kurulu Başkanı, Bağdat Belediyesi, Irak

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Nida, Bağdat Belediyesi'nde Yüksek Tasarım Mühendisleri ofisinin başkanıdır ve burada Kentsel Planlama Departmanında çalışmaktadır. Kendisi ayrıca bir Irak'lı STK olan Al-Naqaa Çevre Koruma Derneği'nin başkanıdır. Nida çalışmalar ve araştırmalar hazırlanmasında görev almaktadır ve ayrıca Bağdat'ın şehir planlamasını, sürdürülebilir kentsel kalkınmasını ve etkili yönetişimini kontrol etmektedir. Nida, Bağdat Ünviersitesi'nde Kentsel ve Bölgesel Planlama alanında Doktora derecesine, Kentsel Planlama alanında Yüksek Lisans derecesine ve İnşaat Mühendisliği Lisans derecesine sahiptir.

   

   

  Yerinden edilmiş ve savunmasız nüfusların refahının sürdürülmesi: finansal içerme ve istihdamın desteklenmesi.

   

  Nadine Chehade, Senior Financial Sector Specialist, CGAP

   

   

   

  Nadine CGAP'ı (Yoksullara Yardım için Danışma Grubu) Arap dünyasında temsil eden Kıdemli bir Mali Sektör Uzmanıdır. CGAP'ın bölgedeki katılımını derinleştirmek için çalışmaktadır ve bunun için, düzenleyiciler, politika yapıcılar, bağışçılar, yatırımcılar, bölgesel dernekler/birlikler ve işletmeler dahil olmak üzere çeşitli ortaklar ile işbirliği yürütmektedir. Kendisi mevcut olarak finans teknolojisi ve dijital finans hizmetlerine odaklanmaktadır ve aynı zamanda insani krizlerde finansal hizmetler alanında CGAP'in küresel çalışmasını yönetmektedir.

   

  Daha geniş anlamda, Nadine, mali içermeyi ilerletme yönündeki kapsayıcı amaçla düzenleme, işletme ve piyasalar ile ilgili konular ile ilgilenmektedir. Nadine'nin araştırma çalışması düzenleyici çerçeveler, nakit akışı, finansal hizmetler, posta mali içermesi, mikro-finans konularını ve finansal içerme tedbirlerini içermiştir. Kendisi CGAP'a 2012 yılında katılmıştır ve yatırım bankacılığı, yönetim danışmanlığı ve mikro-finans derecelendirmesi alanlarında on yıllık tecrübesini beraberinde getirmiştir. Nadine, Fransa'da ESSEC İşletme Fakültesi'nde Yüksek Lisans yapmıştır. Arapça, İngilizce ve Fransızca dillerini akıcı seviyede, İspanyolca'yı sohbet edebilir seviyede konuşabilmektedir.

   

  Maya Boustani, Livelihoods Program Manager, IECD

   

   

   

  Maya, Beyrut'daki Avrupa İşbirliği ve Kalkınma Enstitütüsü'nde (EICD) Mikro, Küçük ve Orta Boylu İşletmeler (MKOBİ) için Kısa mesleki eğitimler ve destekten sorumlu Geçim Kaynakları Programı Yöneticisidir. Bu görevinde, programların faaliyet olarak uygulanması, değerlendirme ve izleme, mali ve idari yönetim ve kurumsal temsil ile ilgilenmektedir. Ondan önce, Maya, Fransa'daki Panzani Grubu'nda Pazarlama Müdürlüğü yapmıştır ve yine Fransa'daki Danone Grubu'nda bazı yönetim pozisyonlarında görev almıştır. Maya, ESSEC İşletme Fakültesi'nde İşletme Yüksek Lisansı yapmıştır ve Fransızca, İngilizce ve Arapça dillerini akıcı seviyede konuşmaktadır.

   

  Nabila HaddadProject manager, Agence Française du Développement (AFD) 

   

   

  Nabila Lübnan, Beyrut'daki AFD için Proje Yöneticisi olarak gençlik ve sivil toplumdan sorumludur. Ondan önce, Lübnan Intercontinental Bankası'nda ve BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nde (ing. UNOCHA) çalışmıştır. Nabila, ayrıca Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nde (OECD), Kuveyt Ulusal Bankası'nda, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nde ve Chicago Üniversitesi'nde iktisadi bilimler ve yönetim alanında araştırmacı olarak çalışmıştır. Nabila yurt içinde yerinden edilmiş nüfusları destekleyen yerel bir STK olan Mowatinum'ın da kurucusudur.

   

  Sahibi Belediyeler Öğrenim Ağı'dan görüşler: yerinden edilmiş topluluklar bağlamında istihdam ve COVID-19 ile ilgili spesifik güçlükler ve müdahaleler.

   

  Maroun Antoun, Belediye Başkanı, Qrayeh Belediyesi, Lübnan  

   

   

  Mayıs 2016'da Qrayeh Belediyesi'nin Belediye Başkanı olarak seçilmesinden itibaren, Maroun, ekonomik kalkınmaya paralel olarak insan sermayesinin geliştirilmesine büyük ilgi göstermiştir. Son dört yıl içinde, Qrayeh'in konumunu güçlendiren uluslararası ilişkiler networkü geliştirmiştir. Belediye, kendi ikamet edenlerinin yaşam kalitesini iyileştirmek için çeşitli hibelerden yararlanmıştır. Maroun ayrıca, yerinden edilmiş topluluklara dair yaygın olumsuz algıyı daha pozitif bir görünüme dönüştürmek için çaba göstermiştir.

   

  Lübnan'daki belediyelerin karşılaştığı pek çok güçlüğe ve engele rağmen, Qrayeh Belediyesi belediyenin işlevlerini yerine getirmeye devam etmek için, kalkınma projelerini yürütmek ve savunmasız aileleri desteklemek için özel sektör, sivil toplum ve yerel vakıflar ile ortaklık girişimlerde bulunmaya devam etmektedir. Qrayeh Belediyesi ayrıca Ev Sahibi Belediyeler Öğrenme Ağı'nın (HMLN) bir üyesidir ve Maroun HMLN'nin asil üyelerinden biridir ve HMLN'nin Lübnan koordinatörüdür.

   

  Wafa Hawamdeh, Yerel Kalkınma Birimi Başkanı, Jerash Belediyesi, Ürdün 

   

   

  Wafa, Büyük Jerash Belediyesi'nin Yerel Kalkınma Birimi Müdürü'dür ve bu görevinde kendisi, belediyenin önceliklerini göz önünde bulundurarak Jerash'in stratejik ve kalkınma planını denetlemektedir, bu kapsamda topluluk düzeyinde sosyal, ekonomik ve çevresel durum hakkında veriler toplamaktadır, farklı alanlarda (turizm, ekonomi, çevre, sosyal) belediye içim yatırım ve kalkınma fırsatlarını analiz etmektedir ve yatırımlar çekmek için şehri tanıtmaktadır. Wafa ayrıca, Jerash Valiliği'nin veritabanını yönetmektedir, yerel topluluk ile irtibatı sürdürmektedir ve belediyenin Toplum Temelli Örgütleri (ing. CBO) ve STK'ları dahil olmak üzere tüm yerel paydaşlar ile iletişim sürdürmesini sağlamaktadır.

   

  Ayrıca, Wafa "sınır ötesi su güvenliği yönetimi ve sürdürülebilir su kaynakları, su yönetimi" adlı projenin yerel koordinatörüdür. İsviçre Kalkınma ve İşbirliği Kurumu tarafından finanse edilen Doğal afetlerin riski hakkında farkındalık yaratmayı hedefleyen iklim değişikliği projesinde yer almaktadır. Wafa Mutha Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde Lisans derecesini tamamlamıştır.

   

  Etkileşimli tartışmalar, bireysel egzersizler ve canlı oylama
   

  Kaynaklar

  Online Çalıştay: Gündem ve Yerel başlangıç saatleri (İngilizce, Arapça, Türkçe)

  Sunum - Lady Manoukian Habchy (EN, AR, TR)

  Sunum - Maroun Antoun (EN, AR, TR)

  Sunum - Boustani - Haddad (EN, AR, TR)

  Sunum - Nadine Chehade (EN, AR, TR)

  Sunum - Nida Hussein (EN, AR, TR)